Trondheim Engineering leverer rådgivende tjenester og driftspersonell innenfor petrokjemiske anlegg og offshoreinstallasjoner.

 

 

Trondheim Engineering har høy kompetanse og bred erfaring fra alle områder og faser innenfor offshore og onshore olje og gass. Vi er en langsiktig, effektiv og kostnadsbesparende samarbeidspartner. I arbeidet bruker vi egne, velprøvde prosedyrer og verktøy, men kan like gjerne bruke de etablerte prosedyrene i din virksomhet.

 

Vi gir deg:

 • solid prosjektgjennomføring

 • høy og oppdatert fagkompetanse på dine utfordringer

 • vekt på helse, miljø og sikkerhet i alle prosjektfaser

 • avtalte oppdrag til avtalt tid og pris

 

Våre hovedverdier:

HMS / Punktlighet / Kompetanse /

Se sammenhenger i alle prosjektfaser /

Å være en effektiv og kostbesparene samarbeidspartner

FORSKJELLEN PÅ

FENOMEN OG PROBLEM

ER KUNNSKAP